Aller au contenu

Ensemble de 3 Rubans à Masquer + 2 Papiers à Masquer Brun

$28.00
SKU

  • Masking tape pro green 24mmx 55 mm (309-24)
  • Masking tape pro green 36mmx 55 mm (309-36)
  • Masking tape pro green 48mmx 55 mm (309-48)
  • Masking Paper brown 9'' (MPG-09)
  • Masking Paper brown 12'' (MPG-12)
Français
Français